British Columbia Üniversitesi, BC Çocuk Hastanesi Pediatri Departmanında araştırmacı olan Dr. Bruce Vallance ve meslektaşları, “İnsanlar da dahil olmak üzere çoğu hayvan, hasta olduklarında iştahlarını kaybederler” dedi."Bu hastalık davranışının koruyucu bir mekanizma olarak evrimleşip gelişmediği belirsiz."

"Ayrıca, açlık tedavileri son yıllarda popüler hale geldi ve kronik inflamatuar hastalıkların tedavisi için umut vaat ediyor, ancak oruç tutmanın neden olduğu immünosupresyonun, zaten aç olan bir konakçıyı, beslenen bir konakçıya göre enfeksiyona karşı daha savunmasız bırakıp bırakmayacağı belirsiz.”"Bunu test etmek için fareleri aç bıraktık ve onları ağız yoluyla istilacı bakteri Salmonella enterica serovar Typhimurium ile enfekte ettik."

Çalışmada, fareler Salmonella enterica enfeksiyonu öncesi ve sırasında 48 saat aç bırakıldı.Oruç tutmak, beslenen farelere kıyasla bakteriyel enfeksiyon belirtilerini azalttı ve neredeyse tüm bağırsak dokusu hasarını ve iltihabını ortadan kaldırdı.Aç bırakılan hayvanlar, aç kaldıktan sonra bir gün boyunca yeniden beslendiğinde, Salmonella enterica sayılarında ve bağırsak duvarlarına invazyonda çarpıcı bir artış oldu, bununla birlikte ilişkili inflamasyon normale kıyasla hala hafifledi.

Fareler oral yerine intravenöz olarak Salmonella enterica'ya maruz kaldığında sonuçlar doğru değildi ve farelerin mikrobiyomlarının analizleri, açlık ve enfeksiyona karşı koruma ile ilişkili önemli değişiklikler gösterdi.Ayrıca, oruç tutmak, normal bir mikrobiyota sahip olmamak üzere yetiştirilen mikropsuz fareleri Salmonella enterica'dan tam olarak korumadı, bu da korumanın bir kısmının oruç tutmanın mikrobiyom üzerindeki etkisinden kaynaklandığını düşündürdü.Campylobacter jejuni bakterilerini kullanan deneyler, açlığın etkisinin Salmonella enterica ile sınırlı olmadığını ve benzer sonuçların görüldüğünü doğruladı.

Araştırmacılar, "Bu veriler, terapötik oruç tutma veya kalori kısıtlamasının, bulaşıcı ve potansiyel olarak bulaşıcı olmayan gastrointestinal hastalıkları faydalı bir şekilde modüle etme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor" dedi."Araştırmamız, gıdanın konak, enterik patojenler ve bağırsak mikrobiyomu arasındaki etkileşimleri düzenlemede oynadığı önemli rolü vurgulamaktadır.""Gıda sınırlı olduğunda, mikrobiyom, kalan besinleri ayırıyor ve patojenlerin konakçıyı enfekte etmek için ihtiyaç duydukları enerjiyi elde etmelerini engelliyor gibi görünüyor.""Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, oruç tutmak veya gıda alımını başka şekilde ayarlamak, gelecekte bulaşıcı hastalıkları modüle etmek için terapötik olarak kullanılabilir."